top of page

ทำไมการ Support local คือหัวใจสำคัญในการฝ่าวิกฤติ Covid-19จากการที่รัฐบาลทั่วโลกต่างใช้นโยบายให้คนอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาดของ Corona virus ซึ่งการระบาดนั้นไม่ได้กระทบแค่เศรษฐกิจ แต่ยังท้าทายขีดความสามารถระบบของสาธารณสุขของแต่ละประเทศอย่างไม่เคยมีมาก่อน 


Social distancing ถูกนำมาใช้ในการจำกัดวงการแพร่ระบาดในหลายๆประเทศทั่วโลก โดยวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1894 ที่ถูกใช้ในการยับยั้งการระบาดของโรค polio ในรัฐ Vermont 
และครั้งนี้ 2020 เป็นอีกครั้งที่โลกได้นำวิทยาการ อายุกว่า 100 กว่าปีกลับมาใช้อีกครั้ง  แต่สิ่งที่ต่างออกไปครั้งนี้คือ การระบาดในยุคนั้นเกิดขึ้นในยุคที่ ใช้รถไฟในการไปมาหาสู่กันแต่ครั้งนี้การระบาดเกิดในยุคที่ มนุษย์ไปมาหาสู่กันด้วย เครื่องบิน Jet ที่มีเที่ยวบินกว่า 100000 เที่ยวบินต่อวันทั่วโลก 


ความรู้ความเข้าใจใน covid-19 ที่ยังมีอย่างจำกัด อีกทั้งยังผลิตวัคซีนไม่ได้ จึงทำให้รัฐบาลหลายๆประเทศจำเป็นต้องชะลอและหยุดการแพร่ระบาดด้วยการโบราณนั่นคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ทำ physical distancing 


ผลที่ตามมาคือ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลก และการปิดตัวลงของธุรกิจทั้งเล็กใหญ่ การปิดตัวลงก็ทำให้การเลิกจ้างตามมา และส่งผลให้มีผู้ว่างงานตามมาอีก 


การ support local ได้ถูกพูดถึงมากขึ้นในช่วงการระบาดของ covid - 19 และนี่คือ


เหตุผลทำให้การ support local คือหัวใจในการผ่าวิกฤติ1.Support local ช่วยให้อัตราการว่างงานต่ำ


เพราะหนึ่งธุรกิจไม่ได้ประกอบไปด้วยคนหนึ่งคน แต่มีอีกหลายชีวิตอยู่เบื้องหลังธุรกิจนั้นๆ การที่เราจับจ่ายกับ local brand เท่ากับเป็นการรักษาอาชีพให้กับหลายๆครอบครัว เพื่อที่จะมีกำลังทรัพย์ในการใช้ชีวิต

2.การ support local ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่ชะลอตัว


เงินไม่ต่างอะไรจากเลือด ต้องหมุนเพื่อทำให้ระบบเศรษฐกิจยังมีชีวิตต่อไปได้ เช่นเงินที่เราจ่ายเพื่อซื้อ กาแฟ หนึ่งแก้วจากร้านที่ใช้เมล็ดกาแฟจากทางภาคเหนือของไทยนั้น เม็ดเงินได้ถูกจ่ายตลอด supply chain ตั้งแต่ที่ปลูกเมล็ดกาแฟ การขนส่ง คนปรินท์สติกเกอร์ มาจนถึงบาริสต้า แม้ไม่มีการนำเข้า ส่งออก เศรษฐกิจก็ยังคงหมุนเวียนได้  และนี่ก็คือเหตุผลบางส่วนที่จะทำให้การหันมาสนับสนุนธุรกิจในชุมชนของเราเอง เป็นตัวผลักดันให้เราคนไทยทุกคนสามารถฟันฝ่าวิกฤติโรคระบาด ที่ก่อให้เกิดภัยทั้งต่อสุขภาพและทางเศรษฐกิจโดยรวมไปได้  และทางแบรนด์ Pealicious ก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรไทย โดยเลือกใช้เมล็ดโกโก้จากจังหวัดจันทบุรีในการผลิต vegan keto chocolate bar และหวังอย่างยิ่งว่ากำลังเล็กๆของพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติไปได้


Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page