top of page

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) คืออะไร? ถ้าไม่ใช่ปราสาททราย !? ทำไมต้อง sandbox?จาก Phuket sandbox ที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564 ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้ว สามารถท่องเที่ยวได้เลยโดยไม่ต้องกักตัว แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องท่องเที่ยวภูเก็ตอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ⁠

ทำไมต้อง Sandbox ⁠

แล้ว Sandbox จริงๆแล้วคืออะไร?⁠

จริงๆ Sandbox เปรียบได้เหมือนกับ กระบะทราย ไม่ใช่ปราสาททราย กระบะทรายเปรียบเสมือน playground ให้เด็กๆ ได้เล่น แสดงออกได้เต็มที่ จะหกล้มบ้าง ก็ไม่เป็นไรเพราะมีทรายนุ่มๆรับอยู่ ⁠

ในโลกธุรกิจ คำว่า "sandbox" จึงถูกใช้อย่างกว้างขวาง ในการทดสอบทั้งผลิตภัณฑ์ ซอฟท์แวร์ รวมไปถึงการบริการ ที่จะกำหนดพื้นที่ควบคุมไว้ ให้อยู่ใต้สภาวะแวดล้อมที่กำหนด โดยจะไม่กระทบต่อสังคมในวงกว้าง ถ้าได้ผลดีก็ดีเฉพาะในบริเวณ sandbox ถ้าเกิดผลเสียหายก็จะจำกัดวงเสียหาย เพียงแค่ภายใน sandbox เท่านั้น⁠

phuket sandbox ก็เช่นกัน⁠ เป็นการทดสอบการเปิดรับนักท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้ภูเก็ตเป็นสนามทดลอง และมีการกำหนดเงื่อนไขสภาพแวดล้อมใน phuket sandbox ดังนี้⁠

  • นักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนแล้ว ⁠

  • รวมไปถึงประชาชนในจังหวัดก็ต้องได้รับวัคซีนแล้วเช่นกัน

  • และห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกจังหวัดก่อนอยู่ครบ 14 วันเป็นต้น ⁠

เพราะฉะนั้นหากเกิดผลกระทบ อย่างเช่น มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ก็จะเป็นการระบาดเฉพาะภายในพื้นที่ Sandbox นั่นก็คือ ภูเก็ต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นๆของประเทศไทย ⁠

คุณคิดว่า Phuket Sandbox จะเป็นคำตอบสำหรับการช่วยการท่องเที่ยว และ เศรษฐกิจในประเทศไทยได้หรือไม่?⁠

Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page